Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.  

CV Ke hoach to chuc thi HK2 nam học 2020 - 2021Tags:


Bài viết khác

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC  MẦM  NON

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khoa Giáo dục Mầm non -Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã hoàn thành đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại

07/04/2022

Đánh giá năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh đối với SV K45 GDMN tiếng Anh

Đánh giá năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh đối với SV K45 GDMN tiếng Anh

Ngày 21/10/2020, khoa GDMN tổ chức "Đánh giá năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh đối với SV K45 GDMN tiếng Anh" trước khi đi

21/10/2021

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ

  Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên đại học chính quy theo hình thức trực

06/09/2021

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021  

24/05/2021

Thông báo đăng ký học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng chính quy

Thông báo đăng ký học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng chính quy

Sinh viên được đăng ký học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng chính quy

21/05/2021

Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy cho sinh viên khóa 43 (2017-2021)

Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy cho sinh viên khóa 43 (2017-2021)

Thông tin danh sách hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp đại học chính quy cho sinh viên K43 ngành GDMN 

19/05/2021

Thông báo về việc điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN đối với SV K43, lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K43, K44 (CNKH)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN đối với SV K43, lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K43, K44 (CNKH)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN đối với SV K43, lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2020-2021 đối

15/05/2021

0985011021