Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

Sinh viên

Cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

Cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

KHOA GDMN đạt giải NHÌ chung khảo cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

14/10/2021


0985011021