Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

TUYỂN SINH

Thông  báo tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

Thông báo tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

HÌNH THỨC: XÉT TUYỂN. Xét tuyển Môn cơ bản: Tâm lí học đại cương hoặc tương đương; Những vấn đề chung về giáo

14/03/2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ trực tiếp sang thi trực tuyến 

27/07/2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt

24/05/2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin xét tuyển thẳng và Thi năng khiếu ngành GDMN 

08/05/2021


0985011021