Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

TUYỂN SINH

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ trực tiếp sang thi trực tuyến 

27/07/2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt

24/05/2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin xét tuyển thẳng và Thi năng khiếu ngành GDMN 

08/05/2021


0985011021