Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

Nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC "THIẾT KẾ BÀI TẬP TOÁN TƯ DUY CHO TRẺ MẦM NON"

Ngày 28 tháng 4 năm 2022,Khoa Giáo dục Mầm non - Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo khoa học “Thiết kế bài tập toán

28/04/2022


0985011021