Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ trực tiếp sang thi trực tuyến 

0276_001Tags:


Bài viết khác

0985011021