Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoagdmn@hpu2.edu.vn

Bài viết khác

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG THIẾT KẾ KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG THIẾT KẾ KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Ngày 16-17/10/2021, Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức thành công chương trình tập huấn "THIẾT KẾ KẾ HOẠCH TTSP CHO SV VÀ GV KHOA

18/10/2021

HỘI NGHỊ HỌC TẬP KHOA GDMN NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ HỌC TẬP KHOA GDMN NĂM HỌC 2020-2021

Tối ngày 14/10/2021, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức thành công Hội nghị học tập sinh viên năm học 2021 – 2022.

15/10/2021

0985011021